Bemutatkozás

 huszarok_fenykep001

Az 1997-ben létrejött egyesületünknek két fő célja van. Egyrészt a XVI. századi végvári vitézi élet minél hitelesebb bemutatása haditornákon, hagyományőrző rendezvényeken, a török hódoltság korában a Thuri György kapitány vezette várpalotai huszárok életén keresztül  (például Berhidai Huszár Péter portyái, a bakonyi csata, Thuri György bajvívásai).

Iskolák számára tartunk „élő történelemórákat”, szintén végvári vitézi öltözetben, fegyverzettel . Nem titkolt szándékunk, hogy előadásaink révén hallgatóságunk figyelmét ráirányítsuk saját történelmünkre, s kedvet kapván az olvasáshoz olyan szerzők műveit ismerjék meg, kiknek révén feltámadhat bennük a jogos nemzeti büszkeség érzése.

Az önmagát legvitézebb népnek tartó török a XVI. században így nyilatkozik: „- csak két vitéz nép van a világon: a magyar és a török.”

Másik célunk ugyanezen vitézség bemutatása külföldön. Lóháton, végvári vitézi viseletben bejártuk már Európa jó néhány országát.

Introductionhuszarok_fenykep007

The Association, that was founded in 1997, has two main aims.

In one respect, to present the life of the valiant warriors of the marches on medieval tournaments and traditional programs through the lives of the hussars of Várpalota led by captain Thuri György as authentic as possible.

(For example tha raids of Péter Berhidai Huszár, the battle of the Bakony, tilts of Thuri György)

 

We give irregular history lessons in schools dressed up as valiants in authentic garment with period weapons. Our intention is to draw the attention of the audience to our own history through our performances and make them interested in reading so books that have such authors by means of them the rightful feeling of national pride can resuscitate in the audience.

The Turkish, that oneself the most couregeous nation kept, made a satement in the XVI. Century like this: „-there are only two valiant nations in the world: Hungarian and Turkish.”

 

Another aim of us is to show the same valiancy in foreign countries. On horseback, in authentic costumes we have already made tours in many European countries.