Technikai leírás

Az Északi-portya technikai leírása

 

Megvalósítás
Az Északi-portya Várpalotáról a Thury-vár elől indul 2012 április 7.-én 14 órakor, Magyarország-Szlovákia-Csehország-Lengyelország-Németország-Dánia-Norvégia-Svédország-Finnország-Észtország-Lettország-Litvánia-Lengyelország-Szlovákia érintésével Magyarországra, a palotai vár elé . A 2012-es esztendőben 325 éve, 1687. november 21-én űzték ki végleg a törököket a várból, ezzel az úttal ennek az eseménynek is szeretnénk emléket állítani. Az Északi-portya az alábbi részben taglalt feltételeknek megfelelően közös lovaglásra és portyára hívja a helyi katonákat, rendvédelmi szolgálatok tagjait, lovas hagyományőrzőket és lovasokat.

Lovas(ok)

Az Északi-portya állandó állománya

A megindulási pontról a Bakonyi Poroszkálók lovasai indulnak útnak a kapott szimbolikus parancs alapján és lovagolnak végig a tervezett útvonalon. A portya rangidős tisztje egyúttal a portya parancsnoka, aki a katonai függelmi viszonyoknak megfelelően parancsadási és felelősségi jogkörrel rendelkezik a csapat tagjai esetében. A csapat tagjai a parancsnok parancsai szerint ténykednek, attól való eltérés esetén teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.
Helyi lovasok
A portyához csatlakozó lovasok

A helyi lovas hagyományőrzők és lovasok csatlakozását az adott ország projekt vezetője vagy a vezényeltek (delegáltak) rangidőse koordinálja (szabályozza), annak megfelelően, hogy a portyába becsatlakozott lovas hagyományőrző és civil lovasok létszáma az útvonalon való lovagláskor együttesen sem haladhatja meg az 5 főt. A tervezett programokon a csatlakozó lovasok létszáma nem korlátozott. A csatlakozó lovasok teljes egyéni felelősségükre vesznek részt és saját elgondolásuk szerinti távon lovagolnak a portyázó csapatban. Szállásukról és élelmezésükről is maguk gondoskodnak. Magyarország területén a helyi lovasok csatlakozását a Portya parancsnoka szabályozza. A törzsgárdához csatlakozó lovasok alávetik magukat a parancsnok utasításainak. Amennyiben nem engedelmeskednek a parancsoknak, a közösen töltött idő alatt, a lovaglásból kizárhatók.

Öltözet

A portya résztvevői XVI. századi magyar végvári vitézi viseletet hordanak. A hozzá tartozó fegyverzet és kiegészítők a viselet részét képezik. A csatlakozó lovasok egyenruhájukkal vagy (nemzeti) viseletükkel az általuk meghatározott tetszőleges időszakot jeleníthetik meg napjainkig bezárólag. Az egyenruhát viselő katonaszemélyekkel és hagyományőrzőkkel szemben követelmény, hogy egyenruhájuknak minden tekintetben hitelesnek kell lenniük.
Fegyverzet

Az egyenruhát viselők fegyverzete az egyenruha kötelező tartozéka. A fegyverzetet az előírásoknak megfelelően kell viselni és használni beleértve az állatok támadásának elhárítására tett önvédelmet is. A szálfegyvereket a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően élezetlenül kell tartani, azokat ember ellen használni vagy azokkal játszani tilos.

Lovak

A nagy távolságú portya teljesítéséhez 4 ló szükséges, amelyből egy vezeték (tartalék), egy pedig málhás ló. Patkolás előreláthatólag hatszor szükséges, melyhez a szerszámok, szöget és patkók a málha részét képezik. A magyar járőr tagjai az Etikai Kódexben foglaltak alapján gondoskodnak lovaikról. A helyi lovasok teljes felelősséggel tartoznak lovaik állapotáért.
Lófelszerelés

A magyar huszárok által lovagolt lovak a korai huszárság XVI. századi lószerszámzatát viselik, a vezeték ló csak tábori kötőféket és a málha nyereghez rögzített egy napi tartalék élelelem-javadalmazást (ember + ló) és az itató felszerelést szállítja. A helyi lovasok lovainak szerszámzata nem meghatározott.

Tájékozódás és kommunikáció

Az Északi-portya 5 naponkénti idő- és útvonalterv alapján kerül végrehajtásra, szükség esetén helyi vezető segítségével. A portya folyamán a portyázó(k) részéről helyi térképekkel, valamint hagyományos navigációs eszközzel történik a tájékozódás és helymeghatározás. A kapcsolattartásra modern informatikai és kommunikációs eszközök használata tervezett.

Útvonal, haladás

A út teljes  hossza megközelítően 10.000 km, mely a helyiekkel egyeztetve, az útvonal-tervet követi. Az érintettek egyetértésével az egyes útszakaszok megtételére fordított idő és a tervezett útvonal rugalmasan kezelhető, figyelembe véve az időjárás, terepviszonyok, rendezvények, esetleges rendkívüli események miatti módosítások szükségességét. Az útvonalon átlagosan napi 50 km megtétele tervezett, 2 hetente 11 lovaglónappal, 2 pihenőnappal és 1 tartalék nappal számolva, ami havi 1000-1100 km megtételét teszi lehetővé. A körülményeknek megfelelő változtatás lehetősége fenntartott.

Táborrend, szállás, étkezés, takarmányozás

Táborrend és szállás

A szükséges egyéni felszerelés, élelmezési és tábori elhelyezési anyag csak a portya állandó tagjait részére biztosított. A tábor (szállás) helyének pontosítása naponta történik és minden esetben a helyi viszonyok figyelembe vételével, az adott terület tulajdonosának engedélyével. A tábor kialakítása és használata a portyázó csapatra vonatkozó előírásoknak megfelelően történik, teljes nyomeltakarítással, melynek során maximális figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre, a természet eredeti rendjének megtartására. A portya csak a teljes nyomeltakarítás után indulhat tovább. A tábori szemét gyűjtése szelektáltan, zsákokba történik, melyet az erre kijelölt gyűjtőhelyeken helyezünk el. Tűzgyújtás és főzés csak a kijelölt helyen vagy a helyi szabályozók és biztonsági rendszabályok betartásával történhet. A delegált és a csatlakozó helyi lovasok kötelesek betartani a portya parancsnokának intézkedéseit az elhelyezésre és a táborrendre vonatkozólag.

Étkezés, takarmányozás

Az étkezéshez az alapanyagok és az élelmiszer helyi beszerzés tárgyát képezik. A lovak abrakolása naponta háromszor (reggel indulás előtt, a déli pihenőkor és este a táborverés után) történik 1,5 kg-os adagokban. Az abrak beszerzése illetve pótlása helyi beszerzéssel történik. Legeltetés a rövid- és hosszúpihenők alkalmával a helyi viszonyok figyelembevételével. Itatás lehetőség és igény szerint történik. A delegált és csatlakozó lovasok saját ellátásukat és elhelyezésüket illetve lovuk ellátását egyénileg vagy központilag oldják meg. A humán- és állatgyógyászati szerek a járőr-málha részét képezik. Rendkívüli esemény esetén a helyi humán- és állatgyógyászati ellátóhelyek segítségére van szükség.

Határokon történő átkelés

A lovak tulajdonjogi és állategészségügyi dokumentumainak a nemzetközi követelményeknek meg kell felelnie és rendelkezésre kell állnia.

One Comments to “Technikai leírás”

  1. T.Cim,
    Tisztelettel érdeklődöm, hogy Komáromban 2012. ápr. 09-én mikor,hol lehet még
    esetleg találkozni az Észak Portya résztvevőivel.
    Köszönettel
    Marietta Zsákai

Leave a Reply

(required)

(required)